Üniversiteyi/Sanayiyi Tanımak İstiyorum

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİ TANIMAK İSTİYORUM
Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park alanıdır. Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversite, modern alt yapısı, öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz 1973 yılında kurulmuştur. 1969 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesiyle, 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak hayata geçirilen Çukurova Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesinin çatısı altına alınan ilk çekirdek öğretim yuvalarıdır. İki fakülte ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün geldiği durum, 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü ve 37 Araştırma ve Uygulama Merkezidir. 2018 yılı Eylül ayı itibariyle Çukurova Üniversitesinde 2.265 Akademik Personel,14.762’si ön lisans, 33.462’si lisans ve 7.209’u ise lisansüstü olmak üzere toplam 55.433 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev almaktadır.

SOSYAL HAYAT OLANAKLARI

Kampus içerisinde bölgenin en önemli hastane kompleksinin yanı sıra, Medikososyal Ünitesi, lojmanlar, sosyal tesisler, konuk evleri, her türlü sporun yapılabildiği salonlar ve sahalar, sağlıklı yaşam merkezi, anaokulu, market, öğrenciler ile çalışanlara öğle yemeği sunulan kafeteryalar, kafeler, büfeler ve kantinler, posta ve telefon hizmeti veren birimler, banka şubeleri, modern makinelerle donatılmış bir basımevi ve merkezi kütüphane bulunmaktadır. Böylelikle hem öğrencilerin hem de çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılanması sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi Merkezi Kütüphanesi, 12 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekte olup, 800 okuyucu kapasitesine sahiptir. Türkiye’deki 12 Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezinden birisidir.

BARINMA OLANAKLARI

Her yıl binlerce öğrencinin eğitim için geldiği Üniversitemiz içinde ve Adana şehir merkezinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, 3.810’u kız,2,648’i erkek olmak üzere, toplam 6.458 yatak kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Kampus dışında kent merkezinde öğrencilere yönelik imkânların sunulduğu özel yurtlar da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, Ceyhan Mühendislik ve Veteriner Fakültelerimizin ve Ceyhan Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Ceyhan ilçesinde özel ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan yararlanmaktadırlar. Ceyhan ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 171’i kız, 330’u erkek olmak üzere, toplam 501 öğrenci kapasiteli yurt bulunmaktadır. Ayrıca Çukurova Üniversitesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca sürdürülen ortak çalışmalar sonrasında, Çukurova Üniversitesi kampusunda 3.000 kişi kapasiteli yeni bir yurt binasının yapılması kararı alınmıştır.

KÜLTÜR VE SANAT OLANAKLARI

Çukurova Üniversitesinde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, gösteri sergi, tiyatro, konser gibi çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Üniversite Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Bölümü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmalar yapan Kültür Sanat Merkezi, öğrencilerin boş zamanlarını ilgi alanlarına göre değerlendirmekte, onları yeni alanlara yönlendirmekte, dinlenme ve eğlenme olanakları yaratmaktadır. Güzel Sanatlar Bölümü ve Kültür Sanat Merkezine başvuruda bulanan öğrenciler, uzman ve deneyimli öğreticiler tarafından çeşitli sanat dallarında eğitilmekte, yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Öğrenciler, yılsonlarında üyesi oldukları topluluklar içinde hazırladıkları etkinliklerle hem kendilerini ifade etme olanağı bulmakta, hem de becerilerini arkadaşları ve üniversite mensuplarıyla paylaşmaktadır. Öğrencilerin; arzu ettikleri takdirde, eğitim-öğretim dönemi süresince ders alabilecekleri programlar şunlar: Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Halk Bilimi, Halk Oyunları, Üflemeli Çalgılar, Tambur, Ud, Kanun, Piyano, Pop Gitar, Klasik Gitar, Şan, Resim, Süsleme Sanatları, Sanat Tarihi, Deri El Sanatları, Fotoğraf, Tiyatro ve Sinema. Kültür Sanat Merkezi binasında ayrıca, Öğrenci Konseyi ve öğrenci kulüplerine ait çalışma odaları da bulunmakta ve öğrenciler buralarda özgürce kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını gösterebilmektedirler.

SPOR OLANAKLARI

Öğrencilerinin bedenen ve ruhen de sağlıklı olmalarını ilke edinen Çukurova Üniversitesinde, her türlü sporun yapılabileceği spor salonları, kapalı yüzme havuzu, futbol sahaları, tenis kortları, açık hava voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Tesislerden, üniversite personeli olmayanlara da yararlanma imkânı sunulmaktadır.

Üniversitede 5600 metrekare kapalı alana sahip, tribünleri teleskobik ve 3.500 kişi kapasiteli Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı bulunmaktadır. Salon; spor karşılaşmalarının yanında konser ve çeşitli organizasyonların gerçekleştirilebilmesine de uygun olarak inşa edilmiştir. Balcalı Kampusu’nda yer alan ve Hacı Ömer Sabancı Vakfınca (VAKSA) yaptırılan, Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu, bölgenin en modern tesislerinden biri konumundadır. Balcalı Kampusu’nda kapalı yüzme havuzunun dışında, spor ve cimnastik salonları; çim ve halı futbol sahaları, voleybol, basketbol sahaları, tenis kortları ve atletizm alanlarıyla, Seyhan Baraj Gölü kıyısında bir de kayıkhane yer almaktadır. Sağlıklı Yaşam Merkezinde ise tüm personelimiz ve öğrencilerimizin kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri yapacakları salon ve donanım olanakları sunulmaktadır.


SOSYAL TESİSLER

Kampusta, Seyhan Baraj Gölü’nün kıyısında, çam ağaçları arasında yer alan ve eşsiz bir manzaraya sahip bulunan Sosyal Tesisler; konukevi bölümü ve geniş yemek salonlarından oluşmaktadır. Göl kenarında bulunan Kayıkhane Tesislerinde, yemek Seyhan Baraj Gölünün güzelliği eşliğinde yenmektedir. Kampus içerisinde üniversiteye sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler için gelen konuklar, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 12 odalı, 24 yatak kapasiteli Sosyal Tesisler konukevi bulunmaktadır. Bununla beraber üniversite 50 yatak kapasiteli modern bir konuk evine sahiptir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitede öğrenciler ile üniversite çalışanlarının beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla Medikososyal Merkezi hizmet vermektedir. Sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik ile sosyal hizmetler alanlarında çalışmalar yapılan merkezde; aile hekimliği, diş ve diş eti hastalıkları dallarında uzman hekimler hizmet vermektedir. Sağlık hizmeti almak için merkeze başvuruda bulunanlar ayakta tedavi edilmekte, daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise başta Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi olmak üzere, diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedirler. Ayrıca risk grubu içerisinde olan Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi öğrencilerine Hepatit-B aşıları yapılmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ise öğrencilerin üniversiteye uyum, kişilik, aile, arkadaşlık ve eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretmektedir. Bu birimde ayrıca, ruhsal sorunları olanlara bireysel, grup ve aile terapisi uygulanmaktadır. Sosyal Hizmetler Biriminde görevli sosyal hizmet uzmanları; eğitim, barınma, beslenme gibi sorunlara çözümler üreterek hizmet vermektedir. Madde Bağımlılığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Birimi de Medikososyal Merkezimiz bulunmakta, öğrencilere danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri ile araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ayrıca 1150 yatak kapasiteli, günde ortalama 2100 hastaya hizmet veren Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi tam donanımlı 3. Basamak bölge hastanesi özelliğindedir.


ADANA SANAYİSİNİ TANIMAK İSTİYORUM

Adana Sanayi Odası'nın kuruluş çalışmaları, ülkemizin planlı kalkınma sürecine girdiği tarihlerde gündeme geldi. 5 Temmuz 1966 tarihinde 150 kuruşluk damga pulu eklenen ve Adana Birinci Noteri tarafından hazırlanan "vekalet ve selahiyetname" ile Adana Sanayi Odası kuruluşunda ilk resmi adım atıldı.

Adana Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 181 sanayici üyenin talebi tutanaklara şöyle geçti:

"Bilindiği gibi , içinde bulunduğumuz planlı kalkınma devresinde, esas gaye milli gelirimizin süratle yükseltilmesidir. Bu gayenin gerçekleşmesinde, sanayi faaliyetleri birinci derecede önem taşımaktadır. Bugün refah seviyeleri yükselmiş medeni memleketler, istisnasız sanayide ileri gitmiş memleketlerdir.

Memleketimizde sanayiinin inkişafı, bu sahada mevcut çeşitli engellerin ve ağır formalitelerin giderilmesine ve bunların yerine teşvik edici yapıcı faktörlerin ikame edilmesine bağlı bulunmaktadır....

...Yurdun süratli kalkınma ihtiyacı, sanayii ile ilgili muhtelif problemlerin ciddiyetle ele alınmasını ve ilgili merciilere kolaylıkla ulaştırılmasını zaruri kılmaktadır. Planla ilgili hususlar, sanayii yatırımlarının teşviki, çeşitli vergi münasebetleri, sanayi bölgeleri, sanayi mamüllerinin ihracı, sanayimizin reorganizasyonu, işveren ve işçi münasebetleri ve nihayet müşterek pazar gibi çeşitli önemli mevzularda bilgi, ihtisas ve tecrübeye dayanan çalışmalara süratle başlamak zorundayız.

Adanada kurulacak bir sanayi odasının bu sahalarda yapacağı müsbet çalışmaların ve bilhassa ilgili resmi organlarla yakın temaslar sonunda, varılacak neticelerin ehemmiyetine samimiyetle inanıyoruz.

Bu itibarla, Adana vilayeti içinde faaliyette bulunan biz sanayiciler, 5590 Sayılı Kanunun 3. ve 4. maddeleri mucibince -gereğince- Adana Sanayi Odası kurulması, hakkındaki dileğimiz, işbu tutanakla tespit ederek, bunun tahakkuku için alakalı makamlar ve şahıslar nezdinde bizleri temsile ve muameleleri icraya yetkili olmak üzere; Sakıp Sabancı, Ahmet Kavrakoğlu, Yalçın Yarman, Hizbullah Ocak, Mustafa Paksoy ve Selahattin Cankayı vekil ve temsilci seçtik." (Adana Sanayicileri)

Tarih 5 Aralık 1966yı gösterdiğinde bütün prosedürler yerine getirilmişti. İlk Yönetim Kurulu ve ilk Meclis Toplantısı da bu tarihte yapıldı.

Adana Valisi Ö. Lütfi Hancıoğlunun da katıldığı toplantıda ilk Meclis üyeleri; Kemal Tuncel, Ahmet Kavrakoğlu, Hizbullah Ocak, Sakıp Sabancı, Selahattin Canka, Kenan Çetinel, Yalçın Yarman, Rüstem Sardaşlar, İhsan Fikri Pancaroğlu, Bahri Ay, Teyfik Yılmaz Sergici, Kadir İpek, Bahtiyar Olgun hazır bulundular.

İlk toplantıda Meclis Başkan ve Başkanvekili seçildi. Meclis Başkanlığına Selahattin Canka, Başkanvekilliğine ise Bahtiyar Olgun seçilirken Yönetim Kurulu ise şöyle belirlendi:

Sakıp Sabancı Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yalçın Yarman Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine, Kenan Çetinel Muhasip Üye ve Hizbullah Ocak ile Ahmet Kavrakoğlu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladılar.

Adana Sanayi Odası, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çalışmaları başta olmak üzere, bölge sanayisinin gelişmesi yönünde birçok önemli kararların altına imza attı. ADASO, 5174 Sayılı Yasanın verdiği görevinin yanı sıra, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerine en büyük destek veren kurumlar arasında hep ilk sıralarda yer aldı.