TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche - ANR) arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2017-2020 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Sunulacak ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

     · Deniz Jeobilimleri

     · Depremsel Riskler

     · Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi

     · Beşeri Bilimler

     · Enerji

     · Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Mezkûr çağrıya ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

     · http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-anr-ortak-proje-basvuru-cagrisi-acildi

     · http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Ortak proje başvurularının, 2545 kodlu "Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı"na yukarıda belirtilen adresten elektronik olarak en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi