Erasmus+ İşbirliği Projeleri Çağrısı Yayınlandı

Erasmus + 3. Aksiyon: İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri çağrısı yayınlandı. Bu faaliyet, eğitim ve öğretim alanlarında uygulama potansiyeli yüksek olan son dönem yenilikçi yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan ortaklıkları desteklemektedir.

İleriye Yönelik İşbirliği projeleri aşağıda belirtilen sonuçları içermelidir;
• Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki, yine bu konulu Avrupa politikalarının üzerinde doğrudan etkili olabilecek potansiyelleri olan yenilikçi yaklaşımların, tanımlama, test etme, geliştirme ve değerlendirme yoluyla geliştirilmesi, ilerletilmesi
• Hedef gruplar, öğrenme, öğretim ya da gençlik çalışma durumları hakkında derinlemesine kanıt ve bilgi ile ve yeni politika eylemleri ve / veya politikalar başlatmaya yardımcı olacak bir sistem düzeyinde etkili metodolojiler ve araçlar ile belirlenmiş öncelikler doğrultusunda yenilik yapmak
• Gelişmiş ve yenilikçi politika yaklaşımlarının yaygınlaştırılması yoluyla eğitim ve öğretim sistemlerinin etkinliği ve verimliliği üzerinde uzun vadeli etki potansiyeli
• Avrupa politika geliştirme üzerinde etkili olan paydaş grupları arasındaki ortak işbirliği ve karşılıklı öğrenme yoluyla Avrupa’ya katma değer

Proje başına en fazla 500.000 EUR bütçe vardır.

En az 3 program ortağı ülkeden, 3 organizasyonu içeren proje ortaklıkları ile başvuru yapılabilir.

Çağrı için son başvuru tarihi 14 Mart 2017 (Brüksel Saati ile 12.00)’dir.

Detaylı bilgi için: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/erasmus-plus-key-action-3-prospective-initiatives/forward-looking-cooperation-projects_en

Başvuru_Rehberi