Avrupa Birliği Proje Çağrıları


 • 07.12.2016 - İspanya: Çiftliklerde Sürdürülebilirlik Yönetimi / Kaynak Ve Atık Yönetimi / Enerji Verimliliği
  Tesisatlarımızda biyokütle, güneş enerjisi veya jeotermal enerji kullanarak iklimlendirme ve sıcak su temini için yenilenme enerjilerinin kullanılmasını önermekteyiz. Öte yandan, besin maddelerinin döngüsünü kapatmak için çiftliklerde üretilen organik atıkların ve atık suyun tekrar kullanılmasını istiyoruz. Ana hedef, kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirmek, atıkları mümkün olduğunca yeniden kullanmak ve çiftliklerin daha sürdürülebilir bir yönetimini geliştirmektir.
 • 06.12.2016 -  Ukrayna: İleri BT Çözümleri
  Büyük Verilerin yanı sıra elektronik platformların oluşturulması için çalışıyoruz. Toplumumuzun önemli süreçlerine geleneksel yaklaşımları değiştirebilecek yenilikçi ve patlayıcı teknolojilerin yaratılması üzerinde çalışıyoruz. Çevremizde basit şeylerin geliştirilmesi ve insanların gündelik yaşamının kolaylaştırılması için İnternet'in Oluşturulması için geliştirilen ve Blockchain platformunda faaliyet gösteren kendi araştırmalarımızı uyguluyoruz.
 • 06.12.2016 – Yunanistan: Hipoksik Tümörü Hedefleyen Yeni Nanoformülasyonlar
  Hipoksi, tümör progresyonu, metastaz, istila ve kemoterapiye ve radyoterapiye dirençle bağlantılıdır. Hipoksik tümör alanlarını hedef alan yeni nano formülasyonlar geliştirdik. Nanoformülasyonların ölçeklendirilmesinde uzmanlaşmış akademik / KOBİ ortaklarıyla veya 3B in vitro tümör modelleriyle ilgileniyoruz. Bir konsorsiyum oluşturmayı ve projenin HORIZON veya EuroNanomed programları aracılığıyla finansal destek aramayı planlıyoruz.
 • 06.12.2016 - Hastaya Yönelik Platforma Dayalı Tıbbi Bilgi Servislerinin Geliştirilmesi PDD Yardımcısı                                                                                  Projede, asıl hasta odaklı modüler platform PDD Yardımcısının temel görevleri aşağıdaki gibi geliştirmeyi planlıyoruz:
  - Doktor ve hasta arasındaki diyaloğun modern iletişim teknolojileri ve uzmanlaşmış teknik çözümler aracılığıyla diyalogun basitleştirilmesi ve uzatılması; bu alanlar ve dil engellerine rağmen iOS, Android ve Windows Phone için mobil uygulamalarla bağlantılı entegre Bulut platformu;
  - "hasta-doktor" ve "doktor-doktor" (PDD) ilişkileri içinde tıbbi hizmetlerin sağlanması sisteminde uzmanlaşmış fonksiyonların entegrasyonu ve çeşitli bilgi uygulamalarının birlikte çalışabilirliğinin arttırılması;
  - proje geliştirme ve uygulamasının tüm aşamalarında gizli bilgilerin korunması gerekliliklerine mutlak uygunluk.
 • 05.12.2016 - Teknoloji Tesisatlarında Derin Yenileme Ve Hastane İnşaatı
  Projenin amacı, AB çevre hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan gelecekteki yüksek performanslı yenileme hastanesinin iyi örneklerini tasarlamak, gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak ama aynı zamanda AB ekonomisine ve toplumsal refaha katkıda bulunacak olmasıdır.                                                                                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.12.2016 – Ukrayna: Kümelenme Yaklaşımı Temelinde Modern Ekipmanların Avrupalı Üreticileri İçin Pazarın Genişlemesi
  Doğu Avrupa ülkelerinde, ekonominin farklı sektörlerinde bilimsel araştırma, teknolojik işlemler, endüstriyel üretim ve kalite kontrolü için modern analitik ve endüstriyel ekipmanların sürekli olarak yenilenmesi ihtiyacı görülmektedir. Bunun nedeni, diğer şeylerin yanı sıra, mevcut organizasyon ve iş modellerinin eksikliği, iyileştirme için kalıcı ihtiyaç, optimal ilişkilerin sürdürülmesi, iş altyapısı ve üreticiler ile tüketiciler arasında verimli bir bilgi alışverişinin olmaması; Uygun uzman sayısı. Proje, yukarıda adı geçen hizmet pazarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli ve yeterli koşulların oluşturulmasını sağlayan bir küme yaklaşımı içermektedir. Özellikle, bu yaklaşım, Avrupa teçhizatının üretim ve satışının rekabetçi avantajlarının gerçekleştirilmesi için AB topraklarında ve Doğu Avrupa ülkelerinde bir araya getirilmiş organizasyonların ve şirketlerin birleşiminden oluşan bir küme kombinasyonunu içermektedir.                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.12.2016 – İsveç: Afrika veya Diğer Kuru Alan Tarımı için Daha Fazla Tatlı Su
  Bu fikir, AB veya Afrika'da tuzlu suyu tatlı suya rüzgarla dönüştürecek, bugünkü fiyatların bir kısmı olacak şekilde bir çözüm geliştirmek ve uygulamak için bir projedir ve bu konu ile ilgilenen ortaklar aranmaktadır.                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.12.2016 – İngiltere: Toprak Karbon Tutumu Fırsatları
  Toolkit, karbon emisyonlarını azaltmak ve karbon tutma oranını artırmak için çiftçilere yönelik çalışan, kar amacı gütmeyen İngiltere merkezli bir kuruluştur.
  Çiftlik işletmelerinin karbon ayak izini kesmek için en iyi yol üzerinde pratik, denenmiş ve test edilmiş tavsiyeler sunuyoruz.                                                                                            Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.12.2016 - Bina Uygulamaları için Çok Amaçlı Entegre Sürdürülebilir Enerji Depolama
  İkamet edilen binalarda ve ilçelerde güç ve ısı için arz ve talep koşullarını dengeleyen yüksek verimli hibrid depolama çözümleri                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 02.12.2016 -  İtalya: Giyilebilir Teknoloji Pazarında Bebek Biyomedikal Çözümleri
  Evotion, bebeğin biyometrik verilerini yakalayabilen bir izleme sistemini gerçekleştirebilir. Bebeğin giydiği cihaz, tespit edilen tüm verileri bir bulut platformuna doğrudan bağlı akıllı bir hub'a gönderir. Bulut, daha sonra, tüm girdi verilerini belirli bir algoritma kullanarak saklar ve analiz eder. Anne-babalar, günün her saatinde bebeğin sağlığı ile ilgili tüm verileri, özel bir akıllı telefon / masaüstü uygulamaya danışabilir.                                                                                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.12.2016 – Azerbaycan: Otlak Yönetimi ile Rasyonel Yönetim için Çiftçilik Sistemi
  Projenin amacı, biyoçeşitliliğin korunması için strateji tanımlama ve kalıcı çayırlıklar tarafından sağlanan belirlenmiş ekosistem hizmetlerini sunma ve birincil üretimde verimlilik hedefleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bu hizmetlerin sunumu arasındaki çatışmayı azaltmak için uygun teşvikleri tanımlayan programlı bilgi sistemi geliştirmektir.                                                                                                                                  Erişim için buraya tıklayınız.
 • 30.11.2016 – İtalya: İticilerle Sağlıklı Beslenme
  Sağlıklı diyet hakkında bilgi yaymak ve Avrupa çapında bir diyet için yiyecek sunmak. Tıbbi tavsiyeler herkese ücretsiz sağlandı.                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 30.11.2016 - Santral Sinir Sisteminde Aktif Yeni Bileşikler Arama
  Araştırmamız, merkezi sinir sistemi içerisinde aktif olan yeni bileşiklerin (örn., Antikonvülsanlar, antidepresanlar, nöropatik ağrıdaki analjezikler) tasarımı ve sentezi üzerine dayanmaktadır. Yeni bileşiklerin farmakolojik ve / veya toksikolojik çalışmalarını yapan veya aktif bileşiklerin etki mekanizmalarını araştıran araştırmacılarla işbirliği yapmak istenmektedir.                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 29.11.2016 – İslamla Yaşamak
  Tercihen bölgesel varlıklar veya büyük veya orta büyüklükteki şehirlerinde, köylerinde ve / veya mahallelerinde kültürler arası stratejiler geliştirmek isteyen iş ortakları, arıyoruz.                                                                                                                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 – Yunanistan: KA3 – VET- Yunanistan Ortaklığı ile İş Yerinde Öğrenme Üzerine İş Ortaklığı                                                                              Erasmus Çağrısına katılmak istenmektedir. Bu nedenle, çoğunlukla Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve İtalya gibi komşu ülkelerden gelen yerel yetkililerin çalışanları birlikteliğini aranmaktadır. Belli bir sektöre odaklanmak istiyoruz, ancak üzerinde henüz karar verilmedi. Herhangi bir öneri kabul edilmektedir.                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 – İspanya: Göçmen Girişimcilere Yönelik Destek Organizasyonlarının Dinamik Geliştirme Ağı. Projelerimiz, ağ kuruluşlarından veri puanlama aracı kullanıyor                                                   Bir projenin başarısını tahmin ederken en iyi doğruluğu verilere doğru şekilde uyarlayan bir veri modeli oluşturmak                                                                            Projenin dinamik puanlamasına izin verecek bir arabirim oluşturmak                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 - Bölgelerimizin Toutistik Değerleri - Lise Öğrencileri
  Okulumuzun profili ile bağlantılı olan bu proje, yani misafirperverlik, yiyecek-içecek sağlama ve turizme katılmak istenmektedir. Öğrencilerimiz 16-19 yaşları arasında. Halen bir proje başlatmak için ortak arayışındadır ve tüm önerilere açıktır.              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 – Danimarka: Çözünürlük Sorunları                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 - Mikroorganizma Ekstraktlarını Hastalıkların Kontrolünde Kullanın: Sırlar ve Uygulamalar
  Sentetik zirai ilaçlar, ürün için onay almak için çok sayıda teste ihtiyaç duyarken, mikroorganizmalardan elde edilen doğal ürünün tüm bu karmaşık işlemi gerektirmediği gibi, laboratuvar farelerindeki özün toksisitesini de test ettik ve sonuçların güvenli ürün olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ekstrakta bulunan etken maddeyi tanımlamalı ve bu ekstrakttan ayrılan her bileşiğin, özellikle de zorunlu hastalıklar üzerine patojenik hastalıklar üzerinde test etmesi, bu pozitif sonuçlar için sorumlu bileşiği belirlenmelidir.                                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.11.2016 – Yunanistan: Ütü yapmak ve Giysileri Isıtmak İçin Koruma Askısı
  Amacımız geleneksel yöntemlere kıyasla hem bireyler hem de profesyoneller tarafından maliyetleri ve zamanı en aza indirgeyen ve enerji tasarrufu sağlayan aynı anda kullanılabilecek bir cihaz yaratmaktır.                                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.11.2016  - GEOSGRID
  GEO termal enerji arzı, kentsel çevrede (şehirler) atık ve güneş ısı depolanmasından yenilenen şebeke.
  Proje Fikri: Kentsel çevredeki (şehirler) binaların ısıtma, soğutma, evsel sıcak su ve elektrik sağlamak için farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının (SGE1, PV-T2 atık ısı geri kazanım, BTES3) kombinasyonu                                                                                    Erişim için buraya tıklayınız.
 • 24.11.2016 – Mısır: Mikroorganizmaları Kullanarak Düşük Dereceli Cevherlerden Metallerin Ticari Olarak Geri Kazanımı
  BIOMINING, metal içeren cevherlerin ve konsantratların (mikro) biyolojik teknolojiyi kullanarak işlenmesini tanımlayan genel bir terimdir. Metallerin biyolojik olarak geri kazanılması geleneksel proseslere (pirometalurjik veya hidrometalurjik) daha iyi bir yeşil alternatiftir.                                                                                                                          Erişmek için buraya tıklayınız.
 • 24.11.2016 – Finlandiya: PVD Damla yöntemi - Süper korozyona / aşınmaya dirençli metalik kaplama
  Projenin temeli:
  -α-β yapılandırılmış Ta, Ti, Zr, Cu, Ti Al V ve bunların kombinasyonlarına dayanan kalın kaplamalar üretmek için prototip teknolojisi.
  -Bu tip kaplamaların biriktirilmesi için prototip / deney ekipmanı                                 Erişim içi buraya tıklayınız.
 • 22.11.2016 – İngiltere: Sosyo-eko-ekonomi SFS-29-2017
  Farm Carbon Cutting Toolkit, karbon emisyonlarını azaltmak ve karbon tutma oranını artırmak için çiftçilere yönelik çalışan, kar amacı gütmeyen İngiltere merkezli bir kuruluştur. Ekolojik yaklaşımlarda, sosyo-ekonomi için SFS-29-2017 çağrısına başvurmak üzere bir konsorsiyum toplanması istenmektedir.                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.11.2016 – Ukrayna: Doğu Avrupa Pazarındaki Avrupa veteriner ilaç üreticileri için yeni tesisler
  Projenin amacı, Avrupalı üreticilerin Doğu Avrupa pazarına girişini kolaylaştıran uzmanlaşmış bir veteriner bilgi ve lojistik platformunun oluşturulmasıdır. Proje, sürdürülebilir altyapının oluşturulması amacıyla Doğu Avrupa bölgesinin uzmanlaşmış kurumlarının katılımını ve temelinde kümelenmelerin oluşturulmasını içeriyor.             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.11.2016 – Ukrayna: Koşullandırma Gıda Sıvı Ürünlerine ve Yan Ürünlerine Odaklı Membran Teknolojilerinin Geliştirilmesi
  İnorganik nanopartiküller ile modifiye edilmiş oldukça seçici inorganik zarların kullanılmasıyla iyonun baromembran yöntemi ile çözeltilerden seçici olarak çıkarılması için materyallerin geliştirilmesini amaçlanmaktadır.                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.11.2016: NMBP-13-2017 - Vivo kalp fibrozunun anahtar sinyal yolunu algılayan ve bunlara müdahale etmek için tasarlanmış modüler nanobiyoteknik araçlar
  Bu proje, moleküler biyoteknolojiden bir grup uzmanları, hastalıkların moleküler mekanizmalarını, klinik araştırmalar için küçük şirketleri ve hastaneleri birleştirerek biyotıp alanında ilgili uygulamalar için yeni biyoteknolojik araçlar geliştirmeyi amaçlıyor.                                                                                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.11.2016 – İspanya: TUTOR-IA: Yapay Zeka (Akıllı Öğretmen) ile Donatılmış Genç Girişimcilerin Üst Düzey Eğitici Bir Okulu
  Bu proje, gençleri girişimci tutum ve becerilerle eğitip girişimcilik yoluyla genç istihdamını destekleyerek daha kapsamlı bir topluluğun teşvik edilmesine odaklanmaktadır.                                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.11.2016 - Çocukluk Dönemi Obezite Salgınını Nasıl Aşmak Gerekir?
  Bu araştırmanın temel amacı, metabolik preklinik bulgularının kestirimi ile metabolik sendromun erken tanısında ve komplikasyonlarının etkinliğinin arttırılmasıdır.           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.11.2016  - Ukrayna: SFS-36-2017: “Bir Sağlık”
  Zoonozlar – ortaya çıkan tehditler hakkında proje koordinatörleri ve uzmanları aranmaktadır.                                                                                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.11.2016 – Bulgaristan: Toplumun Biyoekonomi Bilgisini Geliştirme Stratejileri
  Tarım biyoteknolojisi, Yaşam bilimleri, Biyoteknoloji kosunuda uzman kişiler aranmaktadır.                                                                                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.11.2016 – Romanya: SFS-30-2017: Tarımsal alanda C, N ve P döngüsüne odaklanan sera gazı emisyonlarını ve çevre kirliliğini azaltmak için çiftlikte ve bölgesel düzeylerde döngüler kapatma
  Tarım yönetiminden tüketim kalıplarına kadar değişen C, N ve P döngülerini etkileyen faktörleri ve mekanizmaları belirlemek için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.                                                                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.11.2016 - Romanya: AB ve Çin’deki toprak su kaynaklarının yönetimi ve tarım ekosistemi işlevleri üzerine etkisi
  Avrupa ve Çin'de bir dizi bölgesel iklim senaryolarını dikkate alarak bir sistem yaklaşımına dayalı toprak-su kaynakları yönetimi araştırması için bir platform sağlayacaktır. Faaliyetler, uzun vadeli deneylerden elde edilen verileri ve modelleri birbirine bağlayarak, ürün veriminin değişkenliği ile toprak hidrolik özellikleri arasındaki işlevin değerlendirilmesini içerecektir.                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.11.2016 – Romanya: Avrupa’daki yerinde koruma konusundaki kapasiteleri arttırmak için yeni ortaklıklar ve araçlar
  Faaliyetler; yerinde koruma bölgelerinin ve koruma, çiftçilik, bahçe işleri ve yetiştirme sektörleri ve daha geniş halk arasında yeni ortaklıklar geliştirmek için paydaşların network oluşumunu sağlayacaktır. Bu, genetik kaynakları daha dinamik ve katılımcı şekilde yönetmek için kapasiteleri arttıracak ve onların ıslahı, çiftçiliği ve besin zincirindeki kullanımlarını destekleyecektir.                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.11.2016 – Ukrayna: Yüksek Sıcaklık Uygulamaları için Yenilikçi Güçlendirilmiş Seramik Malzemeler
  Fiber veya plak kapanımlarla güçlendirilmiş bor karbit esaslı seramik matristen, diğer refrakter seramik bileşiklerden ve bunların kombinasyonlarından oluşan oksijen içermeyen refrakter bileşiklerine dayanan güçlendirilmiş seramik malzemenin üretim teknolojisini geliştirmeyi önermektedir.                                                                            Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.11.2016 – Ukrayna: Aşırı Sıcak Yüzeyler için Etkili Soğutma Aracı Olarak Nanosıvılar
  Proje çerçevesinde şu faaliyetler yapılacaktır: Kaynatma ve radyasyon etkileri altında stabil olan ve son derece yüksek soğutma kabiliyetine sahip olan NF'lerin üretimi için etkili bileşimlerin (karbon nanotüpleri, alüminosilikatlar, vb. Dahil) ve yöntemin geliştirilmesi; farklı cihazlarda testler yapmak için yeterli NFs örnekleri hazırlamak; kaynama krizi durumunda NF'lerin yardımıyla ısıtma yüzeylerinin acil soğutmasının etkinliğini değerlendirmek.                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.11.2016 - Kronik Lenfositik Lösemi Evriminde Genetik Etkinlikler
  Çalışmanın amacı, insan lenfoma genomunda P53 gen delesyonundan ortaya çıkan Kronik Lenfositik Lösemi (CLL) açısından moleküler tıp alanında yapılan son araştırmaları sunmaktır.                                                                                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 11.11.2016 – İtalya: Binalar için Yenilikçi Sulama Sistemleri
  Kamuya ait veya özel binalar için sürdürülebilir bir arz beslenmesi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili binaların çatlarına yerleştirilmek üzere, insan tüketimine uygun bitkilerin seçici ekimi için hidrofobik üniteler elde etmeyi amaçlamaktadır.            Erişim için buraya tıklayınız.
 • 10.11.206 - Çelik Toplama ve Malzeme Taşıma Hizmet Mantığına Yönelik Eş Değer Yaratma
  Proje, çelik toplama ve malzeme taşıma için bir platform oluşturarak Bilgi İletişim Teknolojileri ile ortak değer yaratmanın faydalarını birleştirmektedir. Muvcut hizmet mantığını geliştirilmesi hedeflenmektedir.                                                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 09.11.10 – Ukrayna: Termo Genişletilmiş Grafitlere Dayalı Yangına dayanıklı Kaplamalar
  Projenin amacı, yangına dayanıklı kaplamaların kullanımı ile termal genişletilmiş grafitlerin sentezinin bilimsel ve teknik temellerini geliştirmektir. Pilot ölçekte üretmek ve test etmeyi geliştirmek için, farklı yapısal unsurların inşaat sektöründe vb. sektörlerde aleve dayanıklı kaplamaların uygulama teknolojisini geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.                                                                                                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.11.2016 – İtalya: Miras - Çalışma için Yeni Bir Metod, Analiz ve Kültürel Miras Sanal Deneyimi
  Birkaç yıl önce doğmuş proje fikrinin şu anda yeniden rafine edilmektedir ve incelenen alanların sanal yapılandırmasına bağlı bir multimedya platformu oluşturmak için kültürel mirasın tarama ve 3d modellemesine dayanmaktadır.                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.11.2016 – İspanya: Göç ve İltica
  Proje için bir uygulama veya Bilgi İletişim Teknolojileri aracı geliştirmek için bir ortak (tercihen bir KOBİ) aranmaktadır.                                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 07.11.2016 – Rusya Federasyonu: Eko-Tasarım için Yeni Bir Paradigma: Doğal Killi Şistten ve Şist Sürecinden Gözenekli Seramik
  Geleneksel mühendislik uygulamalarından radikal bir bir çıkış sayesinde, bu öneri eko-tasarım için yeni bir paradigma ileri sürüyor: Malzeme ve süreç seçimleri yoluyla ekolojik olarak uyarlanmış teknoloji gelişimi potansiyellerini maksimize etmek.              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 07.11.2016 - Yüksek Verimli Elektirkli Motor
  NRG Tech Ltd tarafından yapılan iki patent başvurularına dayalı yeni ürün yaratılacaktır.                                                                                                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 04.11.2016: Hidrotermal Sıvılaşma Aracılığıyla Yakıtlara ve Kimyasallara Biyokütle/Lignin                                                                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.11.2016: Alglerden Biyoyakıt üretimi
  Proje, geliştirilmiş performans ve sürdürülebilirlik ile fototrofik alglerden ve bakteriden biyoyakıt üreterek, tedarik maliyetlerini azaltarak hammadde kaynağını geliştirmeyi amaçlamaktadır.                                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 31.10.2016 – İtalya: Büyük sanayi sistemleri ve atmosferde kirlilik emisyonları: bir dinamik mobil sistem ile düşme konisindeki hava akımının izlenmesi
  Amaç, katılan tüm ortaklar tarafından havadaki yeni izleme sistemi ile elde edilen deneysel verileri doğrulamak ve çıktıları paylaşmaktır. Ayrıca amaç, kirletici kaynaklar için düzeltici uygulamaları yerel yönetimlerin çevre politikası olan mevcut en iyi uygulama aracılığıyla yazmaktır.                                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 31.10.2016 – İtalya: Deniz Erozyonundan Dolayı Plajları Korumak için, Planlama, Yeni Batık Dalgakıran Modülünün Yerine Getirilmesi ve Test Edilmesi
  Önceden inşa edilmiş dalgakıranın yeni modelini planlamak, yerine getirmek, test etmek, üretmek ve ticarileştirmek ve Akdeniz Havzası ülkelerini içeren kıyı erozyonunu yavaşlatmak ve korumak amacıyla tam bir mantıksal bir yol izlemek.                                Erişim için buraya tıklayınız.
 • 31.10.2016: Enerji Endüstrisinde Fotonik
  Enerji endüstrisinde fotonik uluslararası programını başlatılmak istenmektedir. Sonraki alanlar, güneş pili, fotovoltaik, sensörler-dedektörler, ışık kaynakları ve kablosuz EM enerji taşıma gibi konular bu program tarafından özetlenmiştir.          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 29.10.2016 – İspanya: Çoğulculuğu Provoke Etme: İş birliği Oluşturmak ve Avrupa’da Kültürel ve Dini Çeşitliliği Yaşamak
  Çoğulculuğu provoke etmek özde kültürel, dinsel etnik ve dil çeşitliliğidir; esas itibarıyla farklıklardır - Avrupa’daki karmaşık tarihi deneyimi ve dikkatli bir şekilde inceleyerek.                                                                                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 – Lüksemburg: Yaşlı Destek Hizmetleri
  Platform, bakıcılar için gerekli yaşlı faaliyetleri hakkında geri bildirim sağlayacak, destek ve yaşlılar hakkında endişeli aileler rahatlayacak, yaşlı refahı ve kendine yeterlilik artacaktır.                                                                                                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 – İnovasyon  Açlığı                                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 – İspanya: Kapalı Konum Sisteminin Entegrasyonu. Ticari Ve Sağlı Alanlarında Uygulama
  Proje, yenilikçi, doğru ve tutarlı her yere adapte olabilir çoklu sensörlü konum teknolojisini entegre edecektir. GPS’den daha öte, herhangi bir firmanın kendi tesislerinde kapalı konum sistemlerini entegre etme olanağı sağlayacaktır.                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 - Çevrimiçi Ebeveyn Danışma Hizmeti
  Mevcut teknoloji üzerine inşa ederek, ebeveyn kontrol hizmetini geliştirmek ve genişletmek istenmektedir. Çocukların online faaliyetlerini izleyen ve hakkında bağlamsal bilgiler veren bir hizmet geliştirerek erişimi engellemeye/kısıtlamaya odaklanan mevcut paradigmaları kullanan yazılımların ötesini hedeflemektedir.   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 – İtalya: Temnografia Tissutale Computerizzata
  B&B şirketi yenilikçi tıbbi cihazları geliştiren bir AR-GE şirketidir. Düşük güçlü elektromanyetik dalgaya ve yüksek frekansa dayalı bir görüntüleme cihazı geliştirmektedir.                                                                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 26.10.2016 – İtalya: ISI+: Özel Bir Elektronik Ekipman ile Merkezi Isıtma ve Sıcak Su Hazırlama Sistemleri için Optimize Edilmiş Isı Arayüz Birimi
  Bu önerinin amacı, optimize edilmiş Isı Arayüz Birimini modern bir ev ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ortaya çıkarmaktır.                                                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 21.10.2016 - Üzbekistan: Kompleks Network İçin Sanal Eğitim ve Araştırma Platformu;                                                                                                        Avrupa Birliği ve Orta Asya ülkeleri arasında küresel öneme sahip çevresel ve insanları ilgilendiren konuların belirlenmesi için ortaklık oluşturmak.                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.10.2016 - İspanya Göçmenler için COSMO Hibe Projesi                       Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri çağrısı ile göçmenlerin serbest çalışmalarına ya da başarılı bir işletme (kar getiren, sosyal bir amacı olan) kurmalarına yardımcı olmak için destek düzenlemelerinin oluşumunun, gelişiminin ve daha geniş yayılımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 18.10.2016 - İsveç: Avrupa Kültürel Değerleri- Dünü, Bugünü Yarını            Konu ile ilgili çalışmak üzere sosyoloji, kültürel çalışmalar, etnografya, sanat tarihi, felsefe alanında çalışan araştırmacı proje katılımcıları ortakları aranıyor.                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 15.10.2016 - Almanya: Üretim Sistemlerinin Artan Operasyon Ayağı için Yeni Tasarımlar ve Prediktif Bakım Teknolojileri Geliştirmek                      KIST Avrupa FoF-09-2017 projesi için ortaklar aranıyor.                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.10.2016 – Danimarka: Gelişmiş Dayanıklılık ve Yapısal Komponentlerin Uzamış Öndü için Nano-Mühendislikle Multifonksiyonel Kompozit Materyaller                                                                                                                             Bu önerinin temel amacı katma değerli işlevleri elde etmek için nanoteknolji kullanarak yeni termoset esaslı geri dönüşümlü kompozitler ve nano kompozitlerin işlemi ve üretiminin inovatif gelişimi ve araştırması.                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.10.2016  - Polonya: Avrupalılar Arası Ortak Ağ Geliştirme                  Geçmişin problemlerine çekici, bilgisayar oyunlarıyla çocuk okul eğitimi ile ilişkili                                                                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.10.2016 - “Sağlam ve Kapsamlı Bir Sera Gazı Doğrulama Sistemi’ne Doğru“ Uzmanlık Teklifi
  Ulusal ve proje düzeyinde sera gazı envanterleri üzerine ileri düzeyde uzmanlık aranmaktadır.
  Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.10.2016 - “İklim Adaptasyonu ve Hafifletme Konusunda Uluslararası İşbirliği Faaliyetlerinin Genişletilmesi”  Uzmanlık Teklifi
  Türkiye - İstanbul Üniversitesi’nden,  konu ile ilgili güçlü bir konsorsiyum arıyoruz. CC azaltımı ve uyumu üzerine ileri düzeyde uzmanlığımız var. Coğrafi Bilgi Sistemleri, alan çalışması ve laboratuvar kapasitesine sahibiz.                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 •  12/10/2016 - Ukrayna: Elektrikli Araç ve Dizayn Şarj İstasyonu Ağı için Gelişim, Üretim Hızlı Şarj İstasyonu (Ukrayna'da ve Diğer Ülkelerde)Program, kapasitesi 6 ile 100 kWt arasında olan ve istasyon ağının uzaktan kontrol ile çalışmasını sağlayan Mod2, Mod3, Mod 4 şarj istasyonlarını tedarik eder.               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 10.10.2016 - Yunanistan: Farklı Diler: Geçmişten Gelen Hikaye         Günümüz dininin hoşgörü ve hoşgörüsüzlüğünü tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlayan projede işbirlikçi araştırmacı aranıyor.                                                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 07.10.2016 - Fransa: Biyogaz Üretimi ve Organik Atık Detoksifikasyonu Artırmak için Mineral Katkılı Biyokimyasal Modifikasyon                                Bu proje ile biyoteknolojik prosesler ve atık kullanımına yönelik bir sinerjik yaklaşım amaçlanmaktadır.                                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız
 • 06.10.2016 - İspanya: Yeniden Kullanılabilir ve Yapılandırılabilir Sürdürülebilir LED Tabanlı Aydınlatma Sistemleri                                Çalışmada; Repro ışık projesi tasarımı ve akıllı LED tabanlı ışık motor imalatı amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 19.01.2017                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 06.10.2016 - İspanya: DLIT: Binalarda Sağlık, Verimlilik ve Rahatlığı Artırmak için Dijital Işık ve Termal Kontrolü                                                    Projenin amacı binaların farklı unsurları yönetmek için yeni bir hibrid entegre kontrol sistemi geliştirmektir. Son başvuru tarihi: 19.01.2017                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.10.2016 – İspanya: Multi-fonksiyonel Etkiler Sağlamak için Gelişmiş Bir İnorganik Kaplama Teknolojisinin Geliştirilmesi, Vergiden Uzak Problematiğin Geliştirilmesi
  Bu çalışmada bakım ve onarım işlemleri için hızlı ve kolay bir uygulama sağlamak amacıyla teknoloji geliştirilerek başlangıç ve bakım maliyetleri azaltılacaktır.          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 04.10.2016 - Almanya: Tm4all (Çok Dilli Dijital Tek Pazarda KOBİ’lerin Başarılarının Arttırılması için Çeviri Hafızası)
  Günlük yaşantıda çeviriyle uğraşanlar için
  Profesyonel çevirmenler için olan teknolojiyi halka açmak amaçlı                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.10.2016 -  Fransa: Başkalarıyla Çalışmanın Faydaları - Tarım Sektöründe Sermaye Teşviki
  Geleneksel iş modellerini yeniden canlandırmak ve yeni geliştirilenlerden yararlanmak için sosyal sermayeyi nasıl teşvik edilmesi hakkında çalışılacaktır.
  Akademik veya profesyonel inovasyon ve iş fırsatları                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.10.2016 - Ukrayna: Ekstrem Çalışma Koşulları için Tiranyum Kökenli Nano Desteli Seramik - Metal Kompozitlerin Üretimi için İnovatif Teknoloji
  Doğal kaynak kullanımı, enerji kullanımı üzerine, Üretim teknolojisi                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.10.2016 - Polonya: Merkez-Doğu Avrupa'da Demokratik Söylevler
  Demokrasi, sosyal çelişkilerin tanımlanması, hukukun rolü üzerine yerel seviyede analiz, anket, araştırma                                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.10.2016 - Ukrayna: Kaynak Verimli Eko-Yenilikçi Gıda Üretimi ve İşlemi                                                                                                                       CALLTOPIC konsorsiyumuna katılmak istenmektedir: Sürdürülebilir ve rekabetçi tarım, ormancılık, tarım-gıda ve biyo temelli sektörlerdeki KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerini aydınlatmak gözetilmiştir.                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19. 30.09.2016 - İspanya: Dijital Pazarlama Kampanyaları, Konferans ve Seminerler Doğrultusunda İletişim Promosyonunun Tek Noktaları
  AB'nin geliştirdiği Single Points of Contact'ın tanıtımı amaçlanıyor.                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 23.09.2016 - Hollanda: Paramedikler, İtfaiye ve Polis için İnovasyon Yöneticileri Ağı Kurulması
  İlk yardım inovasyonunda multidisipliner ağ                                                                  Erişim için buraya tıklayınız.
 • 23.09.2016 - Polonya: Avukatlık Akademisi
  Hakimlerin ve genç avukatların eğitiminin desteklenmesi ile ilgilidir.                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 23.09.2016 - İspanya: Gözeneksiz Materyaller için İnorganik Nano Pigmente Dayalı Yeni İnkjet İnk Geliştirilmesi
  Bu proje önerisi, seramik, plastik vb. gibi gözenekli olmayan malzemeler için sarı, siyah, açık mavi ve kırmızı-mor gibi ana renklere karşılık gelen inorganik nano pigmente dayalı yenilikçi gelişmiş inkjet ink formülasyonlarının gelişimine odaklanmıştır.                                                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 23.09.2016 - İspanya: Otomativde Estetiği Geliştiren Nanoteknoloji ve Çevre Dostu Ürünlere ve Süreçlere Dayalı İnovatif Materyallerin Geliştirilmesi
  Bu proje doğal kompozit liflere, poliüretan derilere ve iç ve duş krom parçalara dayalı iç yapıların estetiklerinin iyileştirilmesi odaklıdır.                                                            Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.09.2016 - Ukrayna: Organik Gübreler ile Doğal Silikon Minerallerin Nano Materyal Karışımlarının Kullanılması ile Toprağın Su Tutma Özelliğinin İyileştirilmesi
  Projenin amacı organik gübre ile karıştırılmış doğal silikon minerallere dayalı, toprağın su tutma kapasitesini artırmak için inovatif çevre açısından güvenli bir teknoloji geliştirmektir.                                                                                                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.09.2016 - İspanya: Yaşlandıkça İnsanların Refahı ve Bakımı için Kişileştirmiş Koçlukta İnovasyonu Üzerine Araştırma Enstitüsü/Organizasyon Talebi
  Konu ile ilgili yaşa bağlı bozulma/bilişsel psikoloji veya herhangi bir yakından ilişkili diğer alandan bu konuya araştırma isteği ve bili özgeçmişine sahip enstitü/organizasyon aramaktadır.                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 21.09.2016 - İtalya: İnternet Wireless Ağı Tanıtımı/Reklamı için Partner Bulma
  Ticari ortak aranmaktadır.                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 20.09.2016  - İtalya: 5g Ötesinde Dilek
  İtalya'da internet erişimi olmayan bir ada gibi benzer durumda olan yerler için bir kablosuz internet çözümü sağlanması amaçlanmıştır.                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.09.2016 – Malta: Güç Elektroniklerinin Yeni Soğutması
  Güç elektroniğinin yüksek akım yoğunluğu yeni soğutması hakkında araştırma. Proje, pasif veya aktif buharlaşmalı soğutma teknolojileri ile ısı alıcılarının tasarımını ve entegrasyonunu içerecektir.                                                                                                  Erişim için buraya tıklayınız.
 • 15.09.2016 – Ukrayna: Ön Dökümlü Betonun Deprem - Dirençli İnşaat Teknolojisi
  Projede, inşaat yapılarının üretimi ve kurulmasında endüstriyel kullanıma yenilikçi teknolojiler getirmek, gerekli yazılımları geliştirmek, gerekli testleri ve araştırmaları yapmak, hesaplama yöntemlerini benimsemek ve geliştirmek, yerel kurallara ve düzenlemelere göre bölgede lokalize olmak gibi birçok şey amaçlanmaktadır.         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.09.2016 – İtalya: Seqex 2.0
  TRL 9’a ulaşmak ve operasyonel ortamda test etmek için yeni cihazın üretimi veya dağılımından sorumlu olacak proje ortakları aranmaktadır.                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 32. 12.09.2016 – İsveç: Gelecek için Rüzgar Enerjili Isı Pompası
  Rüzgar enerjisi ile çalışan ısı pompası fikrini geliştirmek ve uygulamak için bir projedir.                                                                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 07.09.2016 – Ömür Boyu Polimer Biyo-Çözünürlük Modülasyonu ve Kontrolü
  Biyo-çözünebilir plastikler genellikle çok kısa dayanıklık ömrüne sahiptirler ve uzun zamanlı uygulamalar için kullanılamamaktadır. Bu projenin amacı bunu farklı yollarla arttırmaktır.                                                                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 06.09.2016 – Ukrayna: Öğrencilerin Başarılı Bir Şekilde Üniversite’ye Adaptasyonu
  Projenin amacı, öğrencilerin başarılı bir şekilde adaptif krizin üstesinden gelmelerini ve hızlı bir şekilde yeni koşullara uyum sağlamaları için tanı, eğitim ve iyileştirici ölçümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.09.2016 – İspanya: CITYCOM- Yeni Yerel Yönetim için Tekno-siyaset ve İşbirliği Oluşturma
  Citycom’un temel amacı, günümüz Avrupa Birliği içinde çığır açan teknosiyaset konusunda  ERS’nin eğimi ve bunun yanında ICT’nin birden fazla olan avantajlarının halk tarafından benimsenmesidir.                                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.09.2016 – İtalya: YounEUs – Gençler için Avrupa Haberleri
  Projenin genel olarak amacı, Avrupa bakış açısıyla gençlere adanmış Avrupa konularını rapor eden bir platfrom oluşturmaktır.                                                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.09.2016 –Bulgaristan: Yeni Nesil Kanatsız Deniz Yürütücü
  Tarihte hiç olmamış 10,00 RPM üzerinde çalışan hava ve deniz taşımacılığı için kanatsız tahrik cihazlarının yeni nesillerinin hazırlanmasına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını organize etmek gereklidir.                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.08.2016 – Rusya: Kömürün, Biyokütlenin, Atıkların ve Sıvı Yakıtların Verimli Temiz ve Verimli Yanması için Yanma Katalizörleri
  Bu yakıtların çok daha verimli yanması için yanma katalizörlerini önerilmektedir. Geniş ölçekte kullanıldığında, katalitik yanma teknolojileri ısı ve enerji üretiminde devrim niteliğinde değişiklikler getirebilir.                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.08.2016 – Macaristan: SPORTSAFETY- Yeni Nesil Sensör Teknolojilerini Kullanarak Bulut Tabanlı Spor Güvenliği Analitikleri
  Atletlerden elde edilecek gerçek yaşam verilerine çözüm getirmek amacıyla kesintisiz cihaz kullanımı ile SportSafety’i daha ileri geliştirme, test etme ve onaylama amaçlanmıştır.                                                                                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.08.2016 – İsveç: Yol ve Deniz için Elektrikli Araçlar
  Nakliye sektörü için yeni çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması ve bununla birlikte AB-sanayisi global ihracat satışı amaçlanmaktadır.                                                        Erişim için buraya tıklayınız.
 • 04.08.16 - İsviçre: Xobaedi – Açık Girişim Programı
  Xobaedi’de biz insanları, üniversiteleri (eğitim kurumlarını), şirketleri ve yatırımcıları inovasyon için yeni hatlar oluşturmak üzere bağlayan ve hizmet eden IP korumalı yeni bir platform oluşturuyoruz.                                                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.08.2016 - İtalya: SaxMF – Sax Müzik Festivali:
  Yaratıcı ve kültürel endüstriler büyüme ve AB işleri açısından önemli potansiyele sahiptir. “SAX- Müzik Festivali” projesi sanatçılar ve konservatuvar öğrencilerini dört Avrupa ülkesinde (İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya) bir araya getiren bir sanatsal müzikal mobilite projesidir.                                                                                                  Erişim için buraya tıklayınız.
 • 02.08.16 - İtalya : YounEUs – Gençler için Avrupa Haberleri
  YounEu projesinin esas amacı gençlere adanmış, Avrupa’nın sorunlarını pan-Avrupa bakış açısından sunan bir platform oluşturmaktır.Bunu yapmak için inovatif içeriğin veri bazlı araştırmalar ve görsellerle oluşumunu ve bu içeriğin mümkün olduğu kadar AB genç vatandaşlarına ulaşmasını sağlamaktadır.                                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.08.2016 - Romanya : Interconnect
  Eşyanın interneti(Internet of Things – IOT), fiziksel cihazları, araçları, binaları ve elektroniğe, yazılıma, sensöre ve aktüatöre sahip diğer eşyaları(obje veya şeyler) bunların veri toplamasını ve değiştirmesini ve gerçek dünyayla bilgi sistemlerinin daha direk bir entegrasyonunu sağlamak ve ekonomik faydayı artırmayı amaçlayan, rölatif olarak yeni bir konsepttir.                                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.07.2016 – Belarus: Platform - Bilgi Teknolojileri Eğitim Toplayıcı
  BT/yazılım ve kurslar ile ilgili bilgilerin yer alacağı web-tabanlı platform oluşturulmak istenmektedir.                                                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.07.2016 – Germany: Enerji Taahhüt Entegreli Kamu Yapılandırması için Kitlesel Fon
  Amaç, yüksek termal talep ile web tabanlı bir platformun entegrasyonu ile vatandaşlardan fonların yükselmesi ile belediye kamu binası için entegre enerjili uygulanabilir bir model oluşturmaktır.                                                                                Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - Fransa: Online Genç Bireylerin Radikalizasyonuna karşı ortaklık
  Gençlerin ayrımcı veya politik gruplar içinde radikalizasyonu insan ve sosyal bilimlerin araştırmalarının 10 yılın üstünde uğraştığı bir meseledir. Dijital sosyal ağların ve daha geniş dijital evrenin (oyunlar, medya, Video, Blog, forum) bu gençleri soktuğu büyük tehlike bilgi bilimleri, eğitim ve sosyolojiden bir çok araştırmacı tarafından tartışılmaktadır.                                                                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - Belarus: AB ve Doğudaki partner ülkelerin uyuşturucuyla mücadelesinde bilgi desteği sağlayacak bir bulut servisi yaratma projesi
  BelHard Grubu AIPSIN sistemini oluşturmuştur. AIPSIN hükümet servislerinin uyuşturucu tehdidine karşı gelmesi için bilgi desteği sağlayan özel bir yazılımdır. Şu anki amacımız bu sistemi geliştirmek ve uluslararası seviyeye taşımak ve bulut çözümü olmasını sağlamaktır.                                                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - Hollanda: İç mekan hava kirliliği modellemesi                           Kritik altyapı korumasının önemli bir özelliği de toksik ajanlara karşı koruma sağlamasıdır, bunlar binaya HVAC veya pencereler amacıyla girebilmektedir. Bir iç mekan hava akımı modeli bizim bu kontaminasyonu tahmin etmemizi sağlayabilir. Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - Romanya: Şehir şartlarında kullanılacak bir güvenlik izleme sisteminin geliştirilmesi                                                                                            Accent Pro 2000 (AP2K, http://accent.ro ) güvenlik odaklı bir proje amacıyla ilgilileri aramaktadır. Posta kutuları, reklam panoları ve çöp kutuları gibi sokak eşyalarına yerleştirilmiş güvenlik sistemleri üretmeyi amaçlıyoruz.                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - İsveç: Gelecekteki terörist bombalı saldırılarını önlemek Amacımız hava alanları, trenler, metro istasyonları ve insanların bir araya geldiği kalabalık yerlere bomba tespiti amacıyla bomba koklayan köpekler yerleştirmek. Köpek eğitimi konusunda bilgiye erişimimiz ve deneyimimiz var ve bütün Avrupa'da köpek eğitim merkezleri açmak üzere Avrupalı ortaklar arıyoruz.                                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.07.2016 - Ukrayna: Dijital ses, fotoğraf ve video kaydı ekipmanını tanıyabilecek bir yazılım sistemi geliştirmesi ve çalışması
  Çeşitli üniversitelerden oluşan Ukraynalı bir bilim adamı ekibi 8 yıldır dijital ses, görüntü ve video kayıt ekipmanlarını tanıyabilecek bir araç geliştirmeye çalıştılar.        Erişim için buraya tıklayınız.
 •  27.07.2016 - Rusya Federasyonu: Dronelar: Suç ve Terörizmle mücadele bağlamında önleme, araştırma ve hafifletme amacıyla modern güvenlik sistemlerinin oluşturulması                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.07.2016 - Almanya: Üretim sistemlerinin çalışma yaşamını artıracak prediktif bakım teknolojileri ve yeni tasarımlar                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 23.07.2016 - Kazakistan: Enerji üretme, Isı ve Su için Mobil Entegre Yapılar Dünyada insanlar, çiftçiler, kabileler ve uluslarla yerleşilmiş bütün kıtalarda (steplerde, savanlarda, çöllerde, dağlık bölgelerde ve endüstriyel ürün desteğinden uzak küçük yerleşimlerde) ve adalarda ciddi bir elektrik, ısı ve su ihtiyacı vardır. Bu sorunu çözmek için biz elektrik, ısı, temiz soğuk ve sıcak su üretebilecek mobil bir enstalasyon geliştirmeyi teklif ediyoruz.                                                                                    Erişim için buraya tıklayınız.
 • 20.07.2016 - Ukrayna: Turizm için internet servisi, yeni bir reklam platformu                                                                                                                              Dünyadaki gezginler genellikle iki gruba ayrılır : her yere gidip yeni bir şey aramayanlar, ve ilk defa bir ülkeye gidip yerel halka nereye gideceğini soranlar. Peki ya size turizmdeki bu problemi servisimizle çözeceğimizi ve sadece çözmekle kalmayıp bundan para kazanma fırsatını vereceğimizi söylersek?                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 20.07.2016 - Ukrayna: DNA analizinin güncelliği                                                     Daha hızlı ve ucuz bir DNA analizi oluşturup adli vakaların daha doğru ve hızlı bir şekilde çözülmesini planlıyoruz.                                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.07.2016 - Polonya: Kültürde Güvenlik ve Özgürlük İlişkisi                  Özgürlük ve güvenlik araştırmasında uzmanız ve dijital güvenliğe odaklı bir alanda çalışacak partnerler arıyoruz.                                                                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.07.2016 - Ukrayna: İnsanların yaşlandıkça iyiliği ve bakımı için İnteraktif uzaktan eğitim koçları İnteraktif uzaktan eğitim koçlarının insanlar yaşlandıkça iyiliği ve bakımları için destek vermesi üzerine kurulu bir projeyi gelişme ve giriş metodlarına dayalı olarak sunuyoruz.                                                                                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.07.2016 - İtalya: Yeni bir sahilleri deniz erozyonundan korumak amacıyla yeni bir sualtı mendirek modülünün planlanması, gerçekleştirilmesi ve testi                                                                                                    Yeni bir sualtı mendirek modülünün planlanması, gerçekleştirilmesi, testi, üretimi ve reklamının yapılması ile Akdeniz havzasında kıyı erozyonunu yavaşlatmak ve kıyıyı korumak için mantık rotasının tamamlanması amaçlanmıştır.                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.07.2016 - İspanya: Otomotivdeki estetiği artıracak nanoteknoloji bazlı ve çevre dostu ürünlerin ve işlemlerin inovatif materyallerin geliştirilmesi
  Bu proje araçların iç yapısındaki estetiğin doğal lif kompozitleri, poliüretran kaplama bazlı iyileştirilmesi ve dış ve iç kromlu kısımların geliştirilmesi aynı zamanda bu parçaların nanomateryal kullanılarak çizik ve UV dirençli olmasına odaklanacaktır.                                                                                                                                Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.07.2016 – Ukrayna: Turizm ve Yeni Reklam Platformu için İnternet Servisi
  Sosyal medya ve diğer ilgili hizmetler ile yakından bağlantılı olan ve turizm sektörüne farklı, yeni ve global bir ürün ile girmek amaçlanmaktadır.                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.07.2016 – İngiltere: Romatoid Hastalıklarda otoantikor tarafından indüklenmiş enflamasyonların tanı ve tedavisinin geliştirilmesi
  Bu projenin amacı RA ve diğer romatizmal hastalıklarda otoantikorları gözleyecek tanı metodları geliştirmek ve dahası bu otoantikorları nötralize edecek terapötik ajanlar geliştirmek ve bu oto-antikorları üreten B hücrelerinin toleransını artırmaktır.             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.07.2016 - Belarus: Engelliler için Ekzoskeleton Bacaklar
  Bu projenin amacı engellilerin sağlıklı bir insan gibi yürümesini sağlayabilecek ekzoskeleton bazlı kişisel bir aygıt üretmektir.                                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.07.2016 - Belarus : <<TRiNiTi>> -  Bileşik Hareketlerin Eğitim Simülasyonu
  Dünyada yaklaşık olarak 60 milyon motor bozukluk hastası vardır (DSÖ verisi).
  Ekibimiz Sanal gerçekliği ekzoskeletonla sistematik olarak birleştirerek yürüme bozukluğu olan hastaların tedavisi için uğraşmaktadır. Bunun için hasta sanal gerçeklikte yürümeye çalıştığında ekzoskeletonlar ona yardım etmekte ve hastanın yürümeyi görmesi ve hissetmesini sağlamakta, böylece beyin de VR’ı gerçek hayat olarak algılayarak kopuk “kabloların” birleşmesini sağlamaktadır.                            Erişim için buraya tıklayınız.
 • 13.07.2016 - Tarihi Dünya Projesi
  Amacımız var olan tüm tarihsel bilginin olduğu bir veritabanı oluşturmaktır.             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 12.07.2016 - İtalya: Temiz Hava Şehri
  Bu proje kentsel bölgelerde hava kirliliğiyle ilgili 2011-2015 yılları arasındaki kanıtlanmış çözümlerin yerini almakta ve genişletmektedir.                                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 10.07.2016 - Bangladeş: Yeni bir Ekonomik Analiz Metodu (Matris)
  İlk amacımız her türlü ekonomik, teknolojik, çevresel ve bilimsel araştırma için uygulama çözümleri yaratmak.
  İkinci amacımız ise üst düzey yöneticiler, karar vericiler, mühendisler, sosyologlar, araştırmacılar ve diğerlerinin ekonomik kararlar için büyük yardım alabilecekleri “Ekonomik Analiz için yeni bir Metod (Matris)”u tanıtmaktır.                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 10.07.2016 - Ukrayna: Biyo Isı Depolama
  Bu proje bir Biyogaz Tesisinde verimliliği artırmak amacıyla ısı depolama birimine sahip Kombine Isı Enerji ünitesi geliştirmektedir.                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 10.07.2016 - Ukrayna: Plazma Hidrojeni                                                                  Bu araştırma prıjesi inovatif bir plazma elektrolitik uygulamasını yeni bir yüksek verimli yenilenebilir hidrojen üretme metodu olarak geliştirmektedir.                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 09.07.2016 - İsrail: LIFESEA (Yaşam Denizi)                                                 Özellikle offshore altyapısına sahip gruplar ve LCA’da ve kompleks sistemlerin ekonomik analizinde deneyimi olan gruplarla ilgilenilmektedir. Bu teklif için ortak aranmaktadır : “Okyanusların deniz alanı, offshore ve kıyı bölgelerinin çoklu kullanımı : Teknolojileri uygulamak”                                                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.07.2016 - Yunanistan: Hassas tarım için AB ağı                                         Tarım çalışanlarında sulama ve gübreleme gibi alanlarda IoT ( Internet of Things, eşyanın interneti) potansiyeli hakkında farkındalık yaratabileceğimiz bir ağ oluşturmak ve geliştirmekle ilgileniyoruz.                                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 06.07.2016 - Almanya: LIVERUR – Kırsal Alanda Yaşayan Laboratuvarlar
  Bu çağrının odağı kırsal bölgelerde gelişen inovatif iş modellerininin ciddi katma değer, sosyal kohezyon ve iş yaratma potansiyelini tanımlamak ve bunları geliştirmek ve diğer bölgelerde uygulamaktır. Bu bağlamda teklifler pratik ve iş-odaklı araçlar oluşturmalıdır. İletişim ve uluslararası yaklaşım iki önemli faktördür.                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.07.2016 - Almanya: EPORE – Doğu Avrupa’da Enerji Fakirliğinin Azaltılması
  Bu proje özellikle Sovyet dönemi komünal binalar / apartman bloklarının sık bulunduğu Doğu Avrupa ülkelerinde enerji verimliliği programlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düşük enerji verimliliğine sahip birçok binada basit ve ucuz önlemler alınarak uzun vadede tasarruf sağlanabilmektedir.                                                                Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.06.2016 Ukrayna: Kamu Belediye Binası için Enerji Verimli Servis Modeli geliştirmesi
  Bu projenin amacı kamu belediye binası için (örn. hastane, ortaokul vb) uygulanabilir bir entegre enerji taahhüt modeli(IEC) oluşturmak, bu IEC’in kilit karakteristiklerini müşteri gözünden tanımlamak, ürünü tanımlamak ve bunları katılan farklı AB veya ilişkili ülkelerin firmalarının spesifik durumlarına uyarlamaktır.                                Erişim için buraya tıklayınız.
 • FET Açık Programı: Yüzebilir Roll-Over Teknolojili Megawatt Sınıfı Rüzgar Elektrik Jeneratörü
  Sunulan proje FLOATROLL / Yüzebilir Roll-Over Rüzgar Elektrik Jeneratörü projesi aslında geleneksel 3 bıçaklı rüzgar elektrik jeneratörlerini tedrici olarak yüzebilir daha güçlü roll-over bıçak teknolojili rüzgar türbinleriyle değiştirmeyi önermektedir.             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 22.06.2016 – Mısır: Akut ve Kronik Borrelia Enfeksiyonu ve Vektör Kaynaklı Bakteriyel KoEnfeksiyonlar                                                                   Projenin amacı hayvan eklem sıvısında borelia türlerini tanıyabilecek bir test üretmek, kanda hayvan anında borelliayı doğrudan tanıyabilecek test sistemleri geliştirmek, enfekte olmuş hayvanların t hücre fonksiyonu için testler üretmek (insanda elispot ya da benzer metodların klinik kullanımı var), hayvanlardaki lyme ve diğer enfeksiyonların immünolojisinin hücre frekansına göre karakterizasyonunu geliştirmek, eklem sıvısını immünokompetan hücrelerin sitoflometrideki varlığına göre araştırmak. Erişim için buraya tıklayınız.
 • 19.06.2016 - İsviçre: Binaların Isıtma ve Soğutması için Termoakustik Çöp Enerjisiyle Çalışan Makineler
  Termoakustik makineler yüksek güvenilirlik, yürür aksamın olmaması (akustik rezonatör hariç), sessizlik, düşük maliyet ve genel olarak çevre dostu özellikler taşıması nedeniyle alternatif enerji sistemleri oluşturmak üzere yüksek potansiyel taşımaktadırlar.                                                                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 16.06.2016 – Polonya: AB’de Zararlı Bitki, Kemirgen ve Böcek Kontrolü için Biyolojik Ürün
  Bilim adamları, çiftçiler ve endüstri sektörüyle beraber bitki kimyasalı tabanlı bir biyolojik ürünün tasarımını testini ve uygulamasını yapacak bir grup oluşturmak istenmektedir.                                                                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 15.06.2016 - İspanya: Uluslararasılaşma Sürecinde Avrupalı KOBİlerin Kamu  Tedarik Erişimini Geliştirecek Aktiviteler
  Bu teklifin altında fon verilecek aktivitelere dayanarak, İspanya merkezli bir iş destek organizasyonu bir konsorsiyumda işbirliği yapmakla (ortak olarak ) ilgilenmektedir. Kobiler için bu hizmeti sunmak üzere referans sağlayabiliriz ve potansiyel faydalananlarla ilgili bir liste bulunmaktadır.                                                                      Erişim için buraya tıklayınız.
 • 15.06.2016 - Bulgaristan: Açık Okul ve Bilim Eğitiminde İşbirliği (SwafS- 15-2016)
  Teklif edilen eylem yerel topluluklarda tüm vatandaşlar için gelişmiş bilim eğitimi verebilecek yeni ortaklıklar yaratmayı amaçlamaktadır.                                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 14.06.2016 - Litvanya: Geri Döndürülebilir İnsülin
  Projemizin amacı geri döndürülebilir insülini inaktive etmek, yani inaktif insülin yüksek kan glukoz seviyelerinde geri döndürülebilecek bir metod bulmaktır.             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 09.06.2016 - Bulgaristan: Elektrotermal Sıvılaştırılmış Yatakta Silikon Karbid Üretimi Teknolojisinin Araştırılması ve Geliştirilmesi:
  Bu teknolojinin endüstriyel üretimi ve elde edilen materyalin karakterinin aletlerle çapraz kontrolünün yapılabilmesine katılabilecek AB kurumlarını arıyoruz.              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 09.06.2016 - İtalya: Biyokitle Enerjisi: Artık Ürün Optimizasyon Portalı – Yakın ve Her Zaman Hazır Biyokitle
  Doğası gereği rezidüel biomass her zaman bir bölgeye yayılmaktadır, bu kaynağın bir kısmı bir şekilde zaten “hazır”dır fakat bu şu anki verimliliği etkilememektedir. Bu projenin amacı bu problemi sosyo-ekonomik gelişimi destekleyen kısa değer zinciri oluşturarak aşmaktır.                                                                                                                    Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.06.2016 - İspanya: Sosyal İşlemlerde Kimlik ve Değişim
  Kimliği farklı sosyal sorunlardaki farklı kolektiflerde çalışacak inovatif metodlar geliştirmeyi ve çalışmayı amaçlayan bir proje geliştiriyoruz: Marjinalizasyon, mental sağlık, radikalizasyon, stigmatizasyon vb.                                                                               Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.06.2016 - Polonya: Bölgesel Ekonomik Dinamikler ve Parasal İlkelerin Etkileri
  Polonya AB’de kendi bölgeleri arasındaki maddi farklılığın açıklanamadığı tek büyük ülkedir. Bu projenin amacı Polonya’daki ekonomik dinamiklerin bölgesel farklılıklarını araştırmak, bu farklılıkların kaynağını tanımlamak, bölgeler arası dinamikleri belirlemek ve para poliçesi üzerine etkilerini belirlemektir.                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 08.06.2016 - İtalya: İnsanları Her şeyin interneti (Internet of Everything-IoE) Ürünleri, Hizmetleri, İşlemleri ve Altyapılarıyla Modernleştirmek:
  Web tabanlı platformun kullanımını içeren modernleşme sürecidir. IoT endüstrisindeki ve IoS endüstrisindeki önerilen IoE hedefleri performanslarını, konforlarını ve / veya güvenliğini işbirlikçi planların geliştirme sonuçlarını doğrudan kullanarak artırmak isteyen geliştiriciler, yöneticiler ve tüketiciler olarak işletmeler, üreticiler veya sağlayıcılar için tasarlanmıştır.                                                                          Erişim için buraya tıklayınız.
 • 05.06.2016 - Letonya: Çalışan Turbomakinelerin Titreşim Diagnostikleri (Rulmanlar, Bıçaklar ve Damperler)
  Esas amacımız jet motorları, uçakların makineleri ve yapılarının titreşimlerinin monitörizasyonunu ve tanısını sağlayabilecek gelişmiş metodların üretimini sağlamaktır.                                                                                                                              Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.06.2016 - İtalya: AB Halka Açık Taahhüt Ağı
  İtalyalı kar amacı gütmeyen ve halka açık Taahhüt alanında iş yapan bir cluster, bir konsorsiyumda ortak olarak (ya da konsorsiyum koordinatörü olarak) KOBİ’lerin halka açık taahhüte katılımını desteklemek için aktivite göstermek istiyor. Uzun dönem deneyimimizi paylaşabiliriz ve bu alanda öğretmenler belirleyebiliriz.                                 Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.06.2016 - Belçika: Montaj ve Ölçüm Fikstürleri, deliciler ve aletlerin geliştirilmesi ve üretimi                                                                                                        FLAG üyesi olarak (www.flag.be ) CS2 ile iletişim kurulmuştur.Üretim ve ölçüm fikstürleri ve araçları sağlayabiliriz. Otomotiv ve Uzay sektörüyle 15 yıldan fazladır deneyimimiz var. CS2 projelerini bizim aletlerimiz ve bilgimizle destekleyecek her türlü projeye açığız.                                                                                                                                    Erişim için buraya tıklayınız.
 • 03.06.2016 - İsveç: Göçmenlerin Psikososyal Sağlığı
  AB’ye gelen bir çok göçmen ve mülteciler farklı sağlık sorunları çekmektedir ve bunların en ciddisi de psikososyal problemlerdir. Kırsal ortaklar aranmaktadır.     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 02.06.2016 - Ukrayna: Kullanılmayan Tarım Alanında Biyokitle Üretimi
  Horizon2020 başlık BBI-2016-d09’a göre kullanılmayan arazide biyokitle üretimi hem ürünlere katma değer sağlayacak hem de kırsal ve endüstriyel gelişimi artıracaktır. Biz ortak ve proje koordinatörü arıyoruz.                                                                                       Erişim için buraya tıklayınız.
 • 02.06.2016 - Bulgaristan: Böceklerin kümes hayvanları için protein ve protein desteği amacıyla ham kaynak olarak kullanılması                           Erişim için buraya tıklayınız.
 • 01.06.2016 - Çek Cumhuriyeti: MaFNET
  MaFNET’in esas amacı anlık bilgi füzyonu ve korelasyonuyla birlikte mevcut denizcilik durumuna ve kullanıcı isteklerine yanıt verebilecek değişken bir ağ ve yazılım platformu oluşturmaktır. Önceki AB projelerimizdeki deneyimlerimizi lullanmak istiyoruz. MaFNET projesinin öncelikli hedef grubu sahil ve sınır kolluk kuvvetleri olacaktır.                                                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 18.01.06.2016 -  İsveç: Kırsal Gelişim – Biyoenerji
  Avrupa’da fosil yakıtların kullanımının azalması için biyoenerjinin üretimi artırılması ve bunun esas olarak kırsal alanda yapılması gerekmektedir. Doğru toprak ve ürünle doğru bölgelerde KOBİ’nin büyümesini ve yeni iş alanlarını üretebiliriz.                         Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.05.2016 - Ukrayna: Plazma Hidrojeni
  Plazma elektroliz işlemiyle elektrik depolaması için yenilenebilir hidrojen üretimini amaçlıyoruz. Bu araştırma projesi uzun dönem yenilenebilir enerji dalgalanmasını kompanse edebilecek şekilde dengeleyecek.                                                                     Erişim için buraya tıklayınız.
 • 28.05.2016 - Ukrayna: Biyo Isı Depolama
  BİYOGAZ FABRİKASI İÇİN BİR SICAK DEPOLAMA BÖLÜMÜ İLE CHP UYGULAMASI
  Çoğu zaman boşa harcanan bir biyogaz tesisindeki ısının daha verimli kullanılması sorununa işaret ediyor. Proje, bir biyogaz tesisinde kombine ısı ve güç ünitesinin (CHP) verimliliğini artırmak için bir ısı depolama sistemi geliştirmektedir.                                   Erişim için buraya tıklayınız.
 • 27.05.2016 - Hollanda: İnovatif Tarımsal Besin Değer Zincirlerini anlamak: Bilgi ve İnovasyon Sistemleri Dinamiklerinin rolü
  Gelişmiş AB üye ülkelerinde, AB geçiş üye ülkelerinde ve AB ilişkili ülkelerde tarım-besin değer zincirlerinin karşılaştırmalı bir analizi inovasyon poliçeleri ve kurumsal müdahaleler için bölgeleri tanımlayıp bunların rekabetçi ve sürdürülebilir tarım-besin zincirlerinin geliştirmesini ve yaygınlaşmasını hedeflemesini sağlayacaktır.                    Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.05.2016 - Ukrayna: İnovatif Bilgisayar Teknolojileri Ve Robotik Bazlı Kişiselleştirilmiş Tıp Koçluğu
  Kişiselleştirilmiş Tıp koçluğu daha geniş bir interdisipliner yaklaşım ve en iyi modern pratik bilgilerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu proje  robotik ve inovatif bilgisayar teknolojilerine dayalı orijinal bir kişiselleştirilmiş tıp koçluğu modelinin oluşturulmasına odaklıdır.                                                                                                             Erişim için buraya tıklayınız.
 • 25.05.2106 - İsrail: Gençliği Güçlendirmek
  Yaratıcılığı, girişimcilik yeteneklerini, adaptasyon ve inovasyon kapasitesini, problem çözme yeteneklerini, efektif takım çalışmasıyla ilişkili yetenekleri ve bilgi paylaşmayı geliştirebilecek yeni bir eğitimsel programa başlamak istiyoruz. Bu proje şu elementleri içerecek:
  1. Araştırma
  2. Eğitimciler için eğitim programları
  3. Ebeveynler için destek programı
  4. 7,11,15 yaşları için eğitimsel kurslar
  5. Kurumlara pratik işler                                                                                                                   Erişim için buraya tıklayınız.07.12.2016 - İspanya: Çiftliklerde Sürdürülebilirlik Yönetimi / Kaynak Ve Atık Yönetimi / Enerji Verimliliği
  Tesisatlarımızda biyokütle, güneş enerjisi veya jeotermal enerji kullanarak iklimlendirme ve sıcak su temini için yenilenme enerjilerinin kullanılmasını önermekteyiz. Öte yandan, besin maddelerinin döngüsünü kapatmak için çiftliklerde üretilen organik atıkların ve atık suyun tekrar kullanılmasını istiyoruz. Ana hedef, kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirmek, atıkları mümkün olduğunca yeniden kullanmak ve çiftliklerin daha sürdürülebilir bir yönetimini geliştirmektir.