2501-ABD Ulusal Bilim Vakfı (NFS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile NSF arasında 1996 yılı içinde imzalanan işbirliği mektupları uyarınca ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir ABD araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

ABD’deki proje ortakları NSF’e yeni bir proje önerisi veya mevcut bir projeye ek bir proje olarak başvurabilmektedir. NSF’ten temin edilecek proje başvuru formları projenin konusuna göre NSF’in ilgili birimine yapılacaktır. Proje başvurusu yapılmadan önce NSF’in ilgili birim sorumlusu ve Uluslararası Bilim ve Mühendislik Ofisi (Office of International Science and Engineering-OISE) sorumlusu ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Proje önerisi ilgili birimde incelendikten sonra OISE ile uluslararası boyutu tartışılarak OISE ile birlikte desteklenebilmektedir.

Proje süreleri genelikle 3 yıla kadar olmaktadır. Proje çerçevesinde uluslararası seyahat masrafları, küçük ekipmanlar, yazılım ve benzeri masraflar karşılanmaktadır.

NSF’in proje son başvuru tarihleri ilgili birime göre değişmektedir.

NSF’e sadece bir ABD kuruluşu başvurabilmektadir.

NSF’in ilgili internet adresleri aşağıda verilmektedir:

Alanlara göre açılan çağrılar:

http://www.nsf.gov/funding/browse_all_funding.jsp

Proje hazırlama Kılavuzu:

http://www.nsf.gov/pubsys/ods/getpub.cfm?gpg

NSF’de ilgili sorumlu Seta Bogosyan'ın e-mail adresi: [email protected]

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NSF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, TÜBİTAK sadece iki tarafça da uygun bulunan projeleri desteklemektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde, “Gönderen Taraf”, uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme masraflarını üstlenmektedir.

Buna göre Türkiye'den giden Türk bilim insanlarının konaklama masrafları ve ayrıca yeme içme masraflarını karşılamak üzere 100 ABD Doları karşılığı Türk Lirası gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. İkili işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteği, konaklama ve yeme-içme desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.