2016-2017 TÜBİTAK 4005, 4004, 4007 Çağrıları Açıldı

– 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı;
Yürütücü olmak için;
a) En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,
ya da
b) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak gerekmektedir.

Başvuru için: http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-bilim-ve-toplum-yenilikci-egitim-uygulamalari

– 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı;
Yürütücü olmak için;
a) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak gerekmektedir.

Başvuru için: http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

– 4007 Bilim Şenliği Çağrısı;
Başvurmak için;
a) Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşu olmak,
b) Proje yürütücüsü olmak içinse; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak gerekir.

Başvuru için: http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

Detaylı bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senligi-destekleme-programi

Tüm çağrılar için elektronik Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017