Ekibimiz

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
TTO Koordinatörü / Modül Sorumlusu : Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK
Doç. Dr. Deniz ZEREN
Dr. Öğr Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
 

Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği)
Modül Sorumlusu : Prof. Dr. Emin GÜZEL
Dr. Öğr Üyesi Ahmet AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Ercan AVŞAR
Öğr. Gör. İnan Ünlü

Fikri Sinayi Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri
Modül Sorumlusu : Doç. Dr. Umut ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ÖZGÜR
Güzide SOYDAN

Destek Programlarından Faydalanmaya Yönelik Hizmetler
Modül Sorumlusu : Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU
Doç. Dr. Gül GÖKBULUT

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri
Modül Sorumlusu : Doç. Dr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU
Öğretmen Rifad KOLAŞİN
Arş. Gör. Ömer ERDEM