Buluş Bildiriminde Bulunmak İstiyorum

Çukurova Üniversitesi olarak, Buluş Bildirim Formları ile bildirimi yapılan buluşların korunması,  değerlendirilmesi ve rekabet edebilirlik derecesinin artırılmasını desteklemekteyiz. Çukurova Üniversitesi bilime, araştırmaya ve buluşa verdiği önemi bir kez daha göstermek adına buluş sahibinin iş yükünü hafifleterek araştırma odaklı çalışma konusunda akademisyenlerin önü açılmıştır. 

Çukurova Üniversitesi akademisyenlerince araştırmalar sonucu ortaya çıkan buluşların tescillenmesi, ticari boyutlarının araştırılması ve pazarlanması için Çukurova Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. olarak ücretsiz destek sunmaktayız.