• Çukurova Üniversitesi mensupları tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; insanlığın yararına dönüştürerek, hayat kalitesinin yükselmesine etki edecek, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttıracak, yeni iş alanlarının ve yeni şirketlerin açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.
 • Çukurova Üniversitesindeki Akademisyen ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlarla ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, gerekli eğitimleri organize etmek, bu fonlardan yararlanan sayısını arttırmak, Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak, Katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak, Yenilik ve girişimciliği desteklemek, Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak. Çok hızla değişen bilim ve teknoloji dünyasında, sanayide rekabetin üstünlüğünün sağlanması için bilgiye dayalı teknoloji tabanlı şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak.   Çukurova Bölgesi içerisinde yer alan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği ağı oluşturarak arge ve inovasyona yönelik farkındalık yaratmak.
 • AGM kapsamında yenilikçi ve yaratıcı girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan iş fikirlerini olgunlaştırabileceği bir girişimcilik merkezi yaratılması, bölgesel girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesi ve kentsel ekonominin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesi ve girişimcilik algı ve kültürünün geliştirilerek toplum genelinde girişimciliğin alternatif bir kariyer fırsatı olarak değerlendirilmesini amaçlayan AGM bünyesinde girişimcilerin ve işletmelerin mekansal ihtiyaçlarını giderebilecekleri Ön Kuluçka Alanı (Pre-Incubation Center) ve Ofis Alanları, Ortak Çalışma Alanı (Co-Working Space), Toplantı Odaları, Etkinlik Alanları, Sessiz Alanlar, Digital Fablab, Motion Capture Studio ve Maker Space gibi teknolojik alt yapılar girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.
 • Çukurova Üniversitesi'nden 'Sanayi-Üniversite İşbirliğine' tam destek
  12.11.2019 18:37

  Sanayicilere Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi İşbirliği ile yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı kapsamında Rektörlük Senato Toplantı Odasında paydaşların katılımıyla programın detayları anlatıldı.
 • Startup Weekend Women
  20.09.2019 09:34

  Girişimler (startuplar) için 3 günlük yoğun bir girişimcilik kampı ve yarışması olan Startup Weekend bu defa Kadın girişimcilerin iş fikirlerini masaya yatırıyor. Kurucusu kadın olan her ekibin kadın erkek karışık da katılabildiği Startup Weekend - Women'da kazanan ekibi, 2020'de Singapur'daki finallere katılma şansı yakalıyor.İş fikriniz yeni (başlangıç seviyesinde - henüz prototip veya satış aşamasına gelmemiş) ise teknoloji, ekip çalışması ve mentorlükle işin ilk adımları beraber atılıyor.
 • Adana Girişimcilik Merkezi Yeni Girişimlere Kapılarını Açıyor!
  01.05.2019 09:24

  Adana Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen ilk Patlat Fikrini Ön Kuluçka Programı için başvurular alınmaya başlandı. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi (AGM) tarafından uygulanıyor.
 • TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
  01.03.2019 14:00

  Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)” kapsamında, Uygulayıcı Kuruluş 1. Aşama faaliyetleri olarak ankaBİGG programının 01 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00’de Akif Kansu Toplantı Salonunda tanıtımını yapacaktır.
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.12.2018 16:50

  ARALIK AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.11.2018 16:49

  KASIM AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.10.2018 16:47

  EKİM AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.09.2018 16:46

  EYLÜL AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular
  15.08.2018 16:42

  AĞUSTOS AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular HAZİRAN AYI BÜLTENİ
  15.06.2018 16:11