H2020 INFO DAY

12.2.2018 15:00:00 - 12.2.2018 16:00:00

H2020 INFO DAY - 12 ŞUBAT 2018

AVRUPA Komisyonu'nun(AB) desteği, TÜBİTAK ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi işbirliği ile 12 ŞUBAT 2018 tarihinde UFUK2020 Programı Bilgi Günü düzenlendi.
Mithat Özsan Amfisi'ndeki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Dekanlar, TÜBİTAK yetkilileri ve araştırıcılar katıldı.   
 

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, AB'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulan dünyanın en yüksek bütçeli hibe programının UFUK2020 olduğunu söyledi. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan UFUK2020 Programının Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirten Kibar, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedeflediğini söyledi. Kibar, "YÖK misyon farklılaşması kapsamında araştırma üniversitesi olma yolundaki gayretimiz ve adımlarımız bunun en önemli göstergesidir. Bu konuda başarıya ulaşma inancımız tamdır ve en temel güvencemiz de, yetişmiş akademik personelimiz ile bölgemizden aldığımız destektir. Son 5 yıl içerisinde farklı ölçeklerde 18 adet AB destekli proje yürüten üniversitemizin AB kaynaklarından daha fazla yararlanma potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz ve bu konuda gerekli adımları da atmaya devam etmekteyiz" dedi.


Konuşmanın ardından UFUK2020 Bilgi Günleri kapsamındaki sunumlar İngilizce olarak gerçekleştirildi. UFUK2020 Programının genel yapısı, proje önerisi hazırlama ve ortak kuruluş bulma süreci ile Güvenli Toplumlar, Sağlık ve Bilgi İletişim Teknolojileri araştırma alanları 2018 yılı çağrılarına yönelik detaylı bilgi sunuldu. Sunumlar Avrupa Komisyonu yetkilileri, geçmiş çağrılarda destek almış Türkiye’den başarılı proje sahibi araştırmacılar ile TÜBİTAK temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.