• Sanayi deneyimi ile birlikte akademik geçmişi de olan ekibimiz ile göreve hazırız.
 • Çukurova Üniversitesi mensupları tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; insanlığın yararına dönüştürerek, hayat kalitesinin yükselmesine etki edecek, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttıracak, yeni iş alanlarının ve yeni şirketlerin açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.
 • Çukurova Üniversitesindeki Akademisyen ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlarla ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, gerekli eğitimleri organize etmek, bu fonlardan yararlanan sayısını arttırmak, Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak, Katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak, Yenilik ve girişimciliği desteklemek, Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak. Çok hızla değişen bilim ve teknoloji dünyasında, sanayide rekabetin üstünlüğünün sağlanması için bilgiye dayalı teknoloji tabanlı şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak.   Çukurova Bölgesi içerisinde yer alan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği ağı oluşturarak arge ve inovasyona yönelik farkındalık yaratmak.
 • Ufuk 2020 proje Hibe Programları Tanıtım Toplantısı
  03.01.2017 17:36

  Ufuk 2020 proje Hibe Programları Tanıtım Toplantısı yapılacaktır.
 • SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı
  26.12.2016 17:43

  Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.
 • H2020 Nanoteknolojiler ve İleri Malzemeler Proje Pazarı
  23.12.2016 17:46

  Avrupa Komisyonu 4 Nisan 2017’de, İngiltere, Cambridge’de H2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Çalışma Programı kapsamında Nanoteknolojiler ve İleri Malzemeler odaklı bir uluslararası proje pazarı ve bilgi günü etkinliği düzenleyecektir.
 • Erasmus+ İşbirliği Projeleri Çağrısı Yayınlandı
  23.12.2016 17:44

  Erasmus + 3. Aksiyon: İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri çağrısı yayınlandı. Bu faaliyet, eğitim ve öğretim alanlarında uygulama potansiyeli yüksek olan son dönem yenilikçi yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan ortaklıkları desteklemektedir.
 • ABD Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı
  22.12.2016 17:47

  ABD Büyükelçiliği Küçük Hibeler Programı açıldı. Aşağıda belirtilen projeleri desteklemek için finansman sağlanacaktır.
 • Yazılım ve Teknoloji Zirvesi'16
  20.12.2016 17:47

  IEEE Öğrenci Kulübü tarafından her yıl gerçekleştirilen Yazılım ve Teknoloji Zirvesi'ne katılımımız sağlanmıştır.
 • TÜBA GEBİP ve TESEP 2017 ödül başvuruları başladı
  19.12.2016 17:51

  Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser Programı Ödülleri (TESEP) 2017 yılı ödül başvuruları başladı.
 • AvrupaNanoForumu 2017
  16.12.2016 17:54

  AvrupaNanoForumu 2017, 21 ve 23 Haziran 2017 tarihleri arasında Valletta, Malta’da düzenlenecektir.
 • KATANA İş Hızlandırıcısı: Tarım-Gıda Sektörü İçin Yenilikçi Fikirlere 1,2 Milyon Avroluk Yatırım Fonu Çağrıları
  16.12.2016 17:53

  Avrupa Birliği tarafından fonlanan iş hızlandırıcısı KATANA; girişimcilere, başlangıç şirketlerine (start-up) ve KOBİ’lere toplamda 1,2 Milyon Avroluk fon sağlayacaktır.
 • ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Açılıyor
  16.12.2016 17:52

  Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa açılacak bir çağrıdır.